Choď na obsah Choď na menu
 


Class PUPPY - trieda dorastu

 

01.11.2008,CACIB, Nitra (SK) 

judge: Z.Balogh (H) - Promising /9

                                                         

7.9.2008 SKCHR Special Club Show (SK), Piatrová  

judge: S. Janická, kennel: ze Sulické tvrze - Very promising 1/ 1      

 

Best puppy of the Club Show

 

(photo I.: M.Tušanová, photo II.,III.: Šárka Machová)

Obrázok

Obrázok

Obrázok


Class BABY - trieda šteniec 

 30.08.2008, CACIB Debrecen, judge: E.János (H)-Promising 2/4

31.8.2008, CACIB Debrecen, judge: Z.Balogh (H)-Very promising 2/2

Obrázok

Posudok 30.8.2008: vzhľadom k veku vyhovujúco vyspelá suka, typický znak: dobrá horná línia, dobrý pigment a dobrý celkový dojem. /Judgement: in respect of age suitable developed bitch, typical attribute: good top line, good pigment and good general sence/.

Posudok 31.8.2008: troška vyššia, ale dobrej stavby tela, vyhovujúce končatiny. Korektný ridge. /Judgement: a bit higher,but good structure of body, suitable extremities. correct ridge/. 

 

16.8.2008,CACIB Bratislava, judge: M.Musial (PL)-Very promising /6  

Obrázok

17.8.2008, CACIB Bratislava, judge: Mgr.V.Staviarska (SK)–Very promising 3 /3                                                                                           

Obrázok

Posudok: dlhšia, ušlachtil. hlava, pekný záves ucha, výbor. línia krku, chrbát  ešte neviazaný, zodpovedá veku, hrudník sa harmonic. vyvíja, správna hĺbka, štandard. uhly konč. /Judgement: longer, generous head, nice suspension of the ear, excellent line of the neck,  back undstaid yet,  adequate to age, chest developing harmonic, correct depth, standard angulations./